ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ

15 €24 ώρες - 365 ημέρες

Η πρότασή μας για να είστε πάντα καθαροί και κερδισμένοι!

Το σύστημα αποχέτευσης μιας μονοκατοικίας

Το σύστημα αποχέτευσης μιας μονοκατοικίας

Σε κάθε μονοκατοικία, για το σύστημα αποχέτευσης μέχρι το σημείο που συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου και τα απόβλητα της κατοικίας αποστραγγίζονται χωριστά υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Σε κάποιες χώρες, οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον καθαρισμό ενός συστήματος αποχέτευσης με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο έχει κατασκευαστεί κάποια χρόνια πριν. Αν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της περιοχής σας, προκειμένου να διαβεβαιώσετε ποιος έχει την ευθύνη για την απολύμανση ή την απόφραξη του συστήματος αποχέτευσης της κατοικίας σας.

Το σύστημα αποχέτευσης που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το ενιαίο σύστημα μονής στοίβας, όπου οι σωλήνες αποχέτευσης είναι συνδεδεμένοι με τους σωλήνες του εδάφους μένα με την ίδια ενιαία στοίβα. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση εμπλοκής του συστήματος αποχέτευσης με ένα κύριο αγωγό, θα πρέπει να διαπιστωθεί το είδος του συστήματος προτού να προχωρήσει η διαδικασία απεμπλοκής του. Αν και οι αποχετεύσεις τρέχουν υπόγεια, σχεδόν πάντα τρέχουν σε ευθείες γραμμές μεταξύ των θαλάμων ελέγχου, ρεμάτων, εξαρτημάτων και στοιβών. Θάλαμοι επιθεώρησης ή φρεάτια υπάρχουν σε κάθε σημείο ένωσης σωλήνων και σε κάθε σημείο αλλαγής κατεύθυνσης των σωληνών και των αποστραγγίσεων.

Αποφράξεις - Apofraxeis
Αποφράξεις – Apofraxeis

Σε παλαιότερες ιδιοκτησίες οι θάλαμοι επιθεώρησης μπορεί να είναι χτισμένοι από τούβλα σε ορθογώνια οικοδομήματα με επικάλυψη χυτοοσίδηρου ή γαλβανισμένου χάλυβα. Σε νεότερα σπίτια οι θάλαμοι επιθεώρησης μπορεί να είναι πλαστικοί θάλαμοι επικαλυμμένοι με σίδηρο ή χάλυβα. Τα απόβλητα από την τουαλέτα οδηγούνται απευθείας σε ένα σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου στο έδαφος, η οποία οδηγεί σε υπόγειες αποχετεύσεις. Τα αέρια των αποβλήτων αυτών απορρίπτονται σε ασφαλές ύψος στον αέρα πάνω από την υδρορροή του σπιτιού. Οι σωλήνες αποβλήτων από τα υπόλοιπα είδη υγιεινής, τα οποία μπορεί να προέρχονται και από επάνω ορόφους της κατοικίας (λουτρά και νιπτήρες) φτάνουν απευθείας τη στοίβα των αποβλήτων, μέσω μιας χοάνης διοχετεύει το νερό σε έναν κάθετο σωλήνα.

Μια δυσάρεστη μυρωδιά από το θάλαμο ελέγχου είναι συνήθως το πρώτο σημάδι μιας εμπλοκής στο σύστημα αποχέτευσης. Μερικές φορές, αν η απόφραξη είναι σοβαρή, λύματα μπορεί να υπερχειλίσουν από μια ρεματιά ή κάτω από το κάλυμμα του θαλάμου ελέγχου. Σημαντική κρίνεται η ενδελεχής έρευνα, η οποία μπορεί να προσδιορίσει τη διαφορά ανάμεσα στις πιθανές βλάβες. Εκτός λοιπόν από το είδος του συστήματος αποχέτευσης, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ ενός μπλοκαρισμένου σωλήνα και μιας πιο συνολικής βλάβης του συστήματος, αφού για κάθε περίπτωση οι τρόποι παρέμβασης και τα κόστη είναι εντελώς διαφορετικά. Έτσι, ανάλογα με το είδος του συστήματος αποχέτευσης, την παλαιότητα της οικίας και το είδος της βλάβης, οι αποφράξεις μπορεί να είναι μια απλή σύντομη διαδικασία ή κάτι αρκετά πιο δαπανηρό.