ΑΜΕΣΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ

Μικροβιοκτονίες

Πολλοί χώροι, εξαιτίας του είδους της δραστηριότητας με την οποία συνδέονται απαιτούν άριστες συνθήκες
υγιεινής. Νοσοκομεία, κλινικές, εστιατόρια και χώροι επεξεργασίας τροφίμων, παιδικοί σταθμοί, σχολεία,
ξενοδοχεία κ.α. ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των μικροβίων με συχνές απολυμάνσεις. Η μέθοδος αφορά στην
καταστροφή επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία μικροοργανισμών, από τους
οποίους ο συνηθέστερος είναι η χρήση χημικών απολυμαντικών.

Απολυμάνσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα σημεία, όπως στο χώρο (εσωτερικό και εξωτερικό),
στον εξοπλισμό, στα εργαλεία, σε σκεύη, σε επιφάνειες εργασίας, σε ψυκτικές
μονάδες και σε συστήματα εξαερισμού.

Άλλες σχετικές υπηρεσίες με τις Μικροβιοκτονίες:

Απολυμάνσεις
Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις
Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες

Check our Monthly Specials For Discounts!

Praesent faucibus tristique leo, eu lacinia neque condimentum in. Maecenas orci purus, aliquet lobortis.
CHECK AVAILABILITY